நண்பர்களே..

ஆம், காமலோகம் ஆகஸ்டு 2005 முதல் Pay Site ஆகிறது. ஆனால், அனைவருக்கும் அல்ல. தமிழில் எழுத முடியாதவர்கள், தமிழில் எழுத விரும்பாதவர்கள், தமிழில் எழுத நேரம் கிடைக்காதவர்கள், மற்றும் எந்த பங்களிப்பும், கருத்தும் கூற விரும்பாதவர்களுக்கு மட்டும் காமலோகம் pay site ஆக மாறுகிறது. அவர்களுக்கு kamalogam.org என்ற புதிய இடத்தில் அனுமதி வழங்கப் படும்.

தமிழில் எழுதும், கருத்துக்கள் கூறும், கதை மற்றும் கவிதைகள் படைக்கும் நண்பர்களுக்கு காமலோகம் என்றுமே இலவசமாக தன் சேவையை செய்யும். உங்களிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்பது வேறு சிறு உதவிகளை மட்டுமே.

இது பற்றி ஒரு சமீபத்திய தலைப்பு இங்கே உள்ளது. தமிழ் வாசல் அனுமதி உள்ளவர்கள் படிக்கலாம்.

http://www.kamalogam.com/new/showthread.php?t=19410


My dear new members,

I know you are desparate to read the Tamil Kaama Kathaigal, and other kamam related jokes, songs and discussions. All these will be given FREE access, if you post TAMIL comments & contributions by way of Tamil Stories, Tamil Jokes, Tamil Songs, etc.

Our senior members and moderators are ready to help you on how to type in Tamil. It's very simple job. I am sure you can learn it fast. They want to see you typing in Tamil and eagerly waiting to read your creative kaama kathaigal.

If you can't type in Tamil, or you don't want to type in Tamil, the alternative way is to pay a small Donation for Kamalogam, and you will be allowed to access all these important contents in an alternative location. This facility is starting from August 2005.

If you want more information, please write to kamalogam@gmail.com

Thanks for your support.

xxxGuy / Kamalogam Team